Wednesday, 12 April 2017

Three little chicks!

Här är det tre små kycklingar som fastnat på film! Ett väldigt sparsmakat kort med inga egentliga dekorationer, "bara" kycklingarna.

Here are the three little chicks caught on film! A very simple card with no decorations really, "only" the chickens.


Kycklingarna är enkelt och lite "slarvigt" färglagda, vilket ger liv åt bilden.

The chicks are colored a bit "sloppy", giving life to the picture.


Tack för idag! Kram, DT-Liza

Thanks for today! Hugs, DT-Liza


Papper: cardstock CC770, CC800, RBC026 gul prick
Stämplar: OM642AA liten kyckling, OM518A glad påsk
Övrigt: färgpennor

No comments:

Post a Comment