Saturday, 21 July 2012

Vänner för alltid....


 Papperet heter Angels och är Reprints eget. Texten är urlippta delar 
stämplade med en texstämpel ur ett set (Millas vänner)

The patterned paper called Angels is from Reprints own collection.
The text is from a stamp set (Millas Vänner)
Vänner för alltid = Friends Forever


En Gardenia i mitten och några extra blomblad utstansade från ett spillpapper 
under blomman, remsorna ovanför från samma papper.
 Löven från Tim Holtz är infägade med Alco Ink 

A Gardenia in the middle and some extra petals underneath 
(cut from a piece of scrap paper)
The leaves from Tim Holtz coloured green with Alco Ink (Pesto)


Mer av samma papper på insidan och dessutom några blommor 
utklippta ur ett annat Reprint papper, Flowergirl
En tag från Cosmo Cricket som skrivfält.

More of the same paper inside the card,
The flowers cut from another paper from the same collection (Flower Girl)
A tag from Cosmo Cricket in the middle for your personal greeting.
1 comment: