Thursday, 13 September 2012

Christmas Tag


En underbar stämpel från Reprint. Jag har stämplat på ett ljust mönsterpapper,
klippt ut barnet, och sen har jag stämplat kappan på brunt mösterpapper,
klippt ut och klistrat ovanpå motivet. Istället för att måla.
Jag ville ha en detalj färgad, istället för hela motivet.
---
A wonderful stamp from Reprint. 
I have stamped on a bright pattern paper, cut out the baby, 
and then I stamped the baby again on brown pattern 
paper, cut out only the cloak and pasted on top of the bright subject.
Instead of painting. 
I wanted a detailed colored, instead of the whole subject.
Skägget på tomtemasken har jag målat med vit färg + vatten.
---
The beard on empty mask, I painted with white color + water.

Jag har målat med vit penna runt de svarta stämplade svirlarna och stjärnorna,
och gjort prickar lite här och där.
---
I have painted with white pen around the black stamped svirlarna
and stars, 
and made little dots here and there.
No comments:

Post a Comment