Sunday, 27 July 2014

Grattis på födelsedagen!

En ask är alltid roligt att göra! Alla kanter är skrapade med en Edge Scraper och "sotade" med en stämpeldyna för att få det lite slitna utseendet. Asken är först grundmålad med vit Gesso.
Stämpeltrycket har jag gjort i två delar; först färgade jag in första ordet och stämplade, sen tvättade jag rent den och färgade in de två andra orden. På så sätt kan man dela på en mening som inte annars skulle få plats. 

A box is always fun to do! All edges are scraped with an Edge Scraper and "blackened" with an ink pad to make that worn look. The box is first primed with white gesso.
The stamp impression I made in two steps; first I colored in the first word and stamped, then I washed it well and colored the other two words. This way you can split a sentence that would not otherwise fit.

Blommorna har jag låtit gå runt asken från ena hörnet till det andra. En liten cykel pryder också framsidan.

The flowers goes around the box from one corner to the other. A small bike also adorn the front.Med VARMA hälsningar (i hettan), DT-Liza

With WARM greetings (in the heat), DT-Liza


Papper: RP66006 Flower soft heart 6x6
Stämpel: OM935H Grattis
Dekorationer: CR20606 Vienna grön, CR29225 Paper Florettes, R3112 Cykel
Övrigt: HSP24941 Vit Gesso, ED001 Edge Scraper, VS174 Charcoal


No comments:

Post a Comment